รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
81 10.14456/sujthai.2022.21
82 10.14456/sujthai.2022.20
83 10.14456/sujthai.2022.19
84 10.14456/sujthai.2022.18
85 10.14457/TU.the.2021.372
86 10.14457/TU.the.2021.371
87 10.14457/TU.the.2021.381
88 10.14457/TU.the.2021.380
89 10.14457/TU.the.2021.379
90 10.14457/TU.the.2021.370
91 10.14457/TU.the.2021.378
92 10.14457/TU.the.2021.369
93 10.14457/TU.the.2021.377
94 10.14457/TU.the.2021.368
95 10.14457/TU.the.2021.376
96 10.14457/TU.the.2021.367
97 10.14457/TU.the.2021.375
98 10.14457/TU.the.2021.366
99 10.14457/TU.the.2021.374
100 10.14457/TU.the.2021.373
ลำดับ รหัสดีโอไอ
101 10.14456/bei.2022.14
102 10.14456/bei.2022.13
103 10.14456/jmu.2022.20
104 10.14456/jmu.2022.19
105 10.14456/jmu.2022.18
106 10.14456/jmu.2022.17
107 10.14456/jmu.2022.16
108 10.14456/jmu.2022.15
109 10.14456/jmu.2022.14
110 10.14456/jmu.2022.13
111 10.14456/jmu.2022.12
112 10.14456/jmu.2022.11
113 10.14456/bei.2022.12
114 10.14456/jist.2022.8
115 10.14456/jist.2022.7
116 10.14456/jist.2022.6
117 10.14456/jist.2022.5
118 10.14456/jist.2022.4
119 10.14456/jist.2022.3
120 10.14456/jist.2022.2