Resolve
 

สมาชิกหน่วยงานล่าสุด

กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค

สมาคมแพทย์ผิวหนังประเทศไทย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

north bangkok university

สมาชิกวารสารล่าสุด

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

The Dental Association of Thailand

National Research Council of Thailand

ราชนครินทร์

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์

บทความ

เดินหน้าต่อ!! เอกชนมอบทุน 1 ล้าน หนุน ม.เกษตรฯ วิจัยกัญชา ต้านมะเร็ง 21 พ.ค. 2562
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ รวบรวมสุดยอดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยฝีมือคนไทย นำไปต่อยอดภาคเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางการตลาด... 29 มี.ค. 2562
"พัดทดน้ำ" เทคโนโลยีบ้านๆ ผันน้ำได้จริงไม่เปลืองน้ำมัน 28 มี.ค. 2562
‘หัวใจวาย’ โรคร้ายคร่าชีวิต วิจัยเผย ผู้หญิงป่วยเป็นขึ้นร้อยละ 10 26 ก.พ. 2562
นักวิจัยไทย ค้นพบแพลงก์ตอนสัตว์ 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลกในป่าพรุภูเก็ต-กระบี่ 6 ก.พ. 2562
แผ่นแปะรูจมูกกรองฝุ่น PM 2.5 ไม่มีงานวิจัย ไม่ผ่านการรับรอง ระวังตกเป็นเหยื่อ 25 ม.ค. 2562
วช.พร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 17 ม.ค. 2562
วช. ผนึกกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 13 ธ.ค. 2561
'ขยะพลาสติก' ปัญหาระดับโลก 6 ธ.ค. 2561
นักวิจัยไทย ร่วมกับนานาชาติ ศึกษากลุ่มดาวเคราะห์นอกระบบที่กำลังสลายตัว 4 ธ.ค. 2561

จำนวนรหัสดีโอไอ : 155,429

Chulalongkorn University 23,744
หน่วยงานเจ้าของบทความวารสาร 16,799
Chiang Mai University 15,061
Thammasat University 10,612
Kasetsart University 9,577
Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand