รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TU.the.2019.237
42 10.14456/tgj.2020.7
43 10.14456/tgj.2020.6
44 10.14456/tgj.2020.5
45 10.14456/tgj.2020.4
46 10.14456/tgj.2020.3
47 10.14456/tgj.2020.2
48 10.14456/tgj.2020.1
49 10.14457/SDU.res.2020.4
50 10.14457/SDU.res.2019.68
51 10.14457/SDU.res.2020.3
52 10.14457/SDU.res.2019.67
53 10.14457/SDU.res.2020.2
54 10.14457/SDU.res.2018.92
55 10.14457/SDU.res.2018.91
56 10.14457/SDU.res.2019.66
57 10.14457/SDU.res.2018.90
58 10.14457/SDU.res.2019.65
59 10.14457/SDU.res.2020.1
60 10.14457/SDU.res.2019.64
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/SDU.res.2019.63
62 10.14457/SDU.res.2019.62
63 10.14457/SDU.res.2019.61
64 10.14457/SDU.res.2019.60
65 10.14456/jlis.2020.8
66 10.14456/jlis.2020.6
67 10.14456/jlis.2020.7
68 10.14456/jlis.2020.4
69 10.14456/jlis.2020.3
70 10.14456/jlis.2020.2
71 10.14456/jlis.2020.1
72 10.14456/jlis.2020.5
73 10.14456/jlis.2020.9
74 10.14456/built.2020.9
75 10.14456/built.2020.8
76 10.14456/built.2020.7
77 10.14456/built.2020.6
78 10.14456/built.2020.5
79 10.14456/built.2020.4
80 10.14456/built.2020.3