รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/rhpc9j.2020.32
42 10.14456/rhpc9j.2020.31
43 10.14456/rhpc9j.2020.30
44 10.14456/rhpc9j.2020.29
45 10.14456/rhpc9j.2020.28
46 10.14456/rhpc9j.2020.27
47 10.14456/rhpc9j.2020.26
48 10.14456/rhpc9j.2020.25
49 10.14456/rhpc9j.2020.24
50 10.14456/rhpc9j.2020.23
51 10.14456/rhpc9j.2020.22
52 10.14456/rhpc9j.2020.21
53 10.14456/rhpc9j.2020.20
54 10.14457/CMU.the.2001.486
55 10.14457/CMU.the.2001.485
56 10.14457/CMU.the.2000.343
57 10.14457/CMU.the.2001.484
58 10.14457/CMU.the.2000.342
59 10.14457/CMU.the.2001.483
60 10.14457/CMU.the.2000.341
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/CMU.the.2000.340
62 10.14457/CMU.the.2001.482
63 10.14457/CMU.the.2000.339
64 10.14457/CMU.the.2001.481
65 10.14457/CMU.the.2000.338
66 10.14457/CMU.the.2001.480
67 10.14457/CMU.the.2001.479
68 10.14457/CMU.the.2001.478
69 10.14457/CMU.the.2001.477
70 10.14457/CMU.the.2001.476
71 10.14457/CMU.the.2001.475
72 10.14457/CMU.the.2000.337
73 10.14457/CMU.the.2001.474
74 10.14457/CMU.the.1999.352
75 10.14457/CMU.the.2001.473
76 10.14457/CMU.the.2000.336
77 10.14457/CMU.the.2000.335
78 10.14457/CMU.the.2000.334
79 10.14457/CMU.the.2000.333
80 10.14457/CMU.the.2000.332