ดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สัมมนาดีโอไอ-นโยบายการบริการ DOI ดาวน์โหลด
2 สัมมนาดีโอไอ-การสาธิต DOI ดาวน์โหลด
3 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการรหัสดีโอไอ - ไทยแลนด์" วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด
4 สาธิต DOI 2562 ดาวน์โหลด