ดาวน์โหลด

หมวดหมู่ไฟล์ดาวน์โหลด
ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สัมมนาดีโอไอ-นโยบายการบริการ DOI ดาวน์โหลด
2 สัมมนาดีโอไอ-การสาธิต DOI ดาวน์โหลด
3 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการรหัสดีโอไอ - ไทยแลนด์" วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด