Resolve
 

สมาชิกหน่วยงานล่าสุด

Rajamangala University of Technology Lanna

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมาชิกวารสารล่าสุด

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University

Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chulalongkorn University ​

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

The Dental Association of Thailand

บทความ

เดินหน้าต่อ!! เอกชนมอบทุน 1 ล้าน หนุน ม.เกษตรฯ วิจัยกัญชา ต้านมะเร็ง 21 พ.ค. 2562
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ รวบรวมสุดยอดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยฝีมือคนไทย นำไปต่อยอดภาคเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าทางการตลาด... 29 มี.ค. 2562
"พัดทดน้ำ" เทคโนโลยีบ้านๆ ผันน้ำได้จริงไม่เปลืองน้ำมัน 28 มี.ค. 2562
‘หัวใจวาย’ โรคร้ายคร่าชีวิต วิจัยเผย ผู้หญิงป่วยเป็นขึ้นร้อยละ 10 26 ก.พ. 2562
นักวิจัยไทย ค้นพบแพลงก์ตอนสัตว์ 2 สายพันธุ์ใหม่ของโลกในป่าพรุภูเก็ต-กระบี่ 6 ก.พ. 2562
แผ่นแปะรูจมูกกรองฝุ่น PM 2.5 ไม่มีงานวิจัย ไม่ผ่านการรับรอง ระวังตกเป็นเหยื่อ 25 ม.ค. 2562
วช.พร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ 17 ม.ค. 2562
วช. ผนึกกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 13 ธ.ค. 2561
'ขยะพลาสติก' ปัญหาระดับโลก 6 ธ.ค. 2561
นักวิจัยไทย ร่วมกับนานาชาติ ศึกษากลุ่มดาวเคราะห์นอกระบบที่กำลังสลายตัว 4 ธ.ค. 2561

จำนวนรหัสดีโอไอ : 175,429

Chulalongkorn University 29,971
หน่วยงานเจ้าของบทความวารสาร 20,032
Chiang Mai University 16,766
Thammasat University 12,899
Mahidol University 10,321
Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand