ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ASDF Association of Scientists Developers and Faculties 0
BHRC Bangkok Health Research Center 0
BRU Buriram Rajabhat University 11
BSRU Bansomdejchaopraya Rajabhat University 6
BTU Bangkok Thonburi University 4
CKC Chalermkanchana University 0
CMRU Chiang Mai Rajabhat University 31
CMU Chiang Mai University 16,542
CPHO Chaiyaphum Provincial Health Office 0
CPRU Chaiyaphum Rajabhat University 17
CRRU Chiang Rai Rajabhat University 15
CRU Chandrakasem Rajabhat University 165
CU Chulalongkorn University 29,087
DOA Department of Agriculture 207
DPU Dhurakij Pundit University 1,334
HU HAIYAI UNIVERSITY 6
ISEC International Struct Eng and Constructn Society 1,127
JGSEE Joint Graduate School of Energy and Environment 127
journal หน่วยงานเจ้าของบทความวารสาร 0
KBU Kasem Bundit University 8
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
KKU Khon Kaen University 9,250
KMUTNB King Mongkut’s of University Technology North Bangkok 2,879
KMUTT King Mongkut's University of Technology Thonburi 6,477
KRU Kanchanaburi Rajabhat University 10
KU Kasetsart University 9,586
LPRU Lampang Rajabhat University 43
LRU Loei Rajabhat University 42
MCUCR Mahachulalongkornrajavidyalaya university Chiang Rai Buddhist College 0
MJU Maejo University 2,282
MSU Mahasarakham University 286
MU Mahidol University 10,263
NAVY Royal Thai Navy 0
NBU North Bangkok University 69
NCU North Chiangmai University 0
NIDA National Institute of Development Administration 2,875
NMU Navamindradhiraj University 0
NPRU Nakhon Pathom Rajabhat University 27
NPU Nakhon Phanom University 14
NRCT National Research Council of Thailand 5,710
NRRU Nakhon Ratchasima Rajabhat University 22