รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2009.312
Title ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม
Creator นรินทร์ ยืนทน
Contributor ศักดิ์ชัย สายสิงห์,
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Publication Year 2552
Keyword ลายผ้า, จิตรกรรมฝาผนัง, ศิลปกรรมกับเทพปกรณัม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

นรินทร์ ยืนทน และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2552) ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม. มหาวิทยาลัยศิลปากร,:ม.ป.ท.
นรินทร์ ยืนทน และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. 2552. ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร,;
นรินทร์ ยืนทน และ ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ลวดลายผ้านุ่งภาพเทพชุมนุมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. Print.