รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2010.99
Title ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก /
Creator อรสร สารพันโชติวิทยา
Contributor พัฒนา ศรีพลากิจ, กรกนก อิงคนินันท์
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2553
Keyword สมอพิเภก [พืช], สารสกัดจากสมอพิเภก, สารต้านการแพ้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อรสร สารพันโชติวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก /. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
อรสร สารพันโชติวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
อรสร สารพันโชติวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัดสมอพิเภก /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.