รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2010.86
Title ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง /
Creator นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Contributor กรกนก อิงคนินันท์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2553
Keyword สารสกัดจากพืชสมุนไพร, ลำไส้ใหญ่, เซลล์เพาะเลี้ยง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. (2553) ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. 2553. ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสมุนไพรไทยในเซลล์เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.