รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2010.50
Title ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /
Creator นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Contributor กรกนก อิงคนินันท์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2553
Keyword สมุนไพร, การดูดซึม, โคเลสเตอรอล, ลำไส้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. (2553) ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. 2553. ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอล ของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.