รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2009.42
Title การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /
Creator นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Contributor กรกนก อิงคนินันท์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2552
Keyword สมุนไพร, การดูดซึม, โคเลสเตอรอล, เซลล์ลำไส้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. 2552. การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ กรกนก อิงคนินันท์. การยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทย ในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยง /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.