รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2007.27
Title การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน /
Creator วรี ติยะบุญชัย
Contributor จารุภา วิโยชน์, กรกนก อิงคนินันท์
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน /. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. Print.