รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2005.6
Title ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว /
Creator จารุภา วิโยชน์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2548
Keyword ผลิตภัณฑ์รักษาสิว, น้ำมันหอมระเหย, กะเพรา, แมงลัก [พืช], โหระพา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จารุภา วิโยชน์. (2548) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
จารุภา วิโยชน์. 2548. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
จารุภา วิโยชน์. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print.