รหัสดีโอไอ 10.14457/NPRU.res.2011.2
Title การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์ /
Creator ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว
Contributor ปิยนาถ อิ่มดี, นงนุช ยังรอด, เกษร สุจินดานุพงศ์
Publisher คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,
Publication Year 2554
Keyword เอกลักษณ์ทางดนตรี, ดนตรีจีน, มัคคุเทศก์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์ /. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,:ม.ป.ท.
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์ /. ม.ป.ท.:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,;
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์ /. ม.ป.ท.:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554. Print.