รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.1992.192
Title การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง /
Creator ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
Contributor อภิชาติ สุขสำราญ
Publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Publication Year 2535
Keyword ยาสมุนไพร, การสืบพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ และ อภิชาติ สุขสำราญ. (2535) การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง /. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,:ม.ป.ท.
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ และ อภิชาติ สุขสำราญ. 2535. การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,;
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ และ อภิชาติ สุขสำราญ. การศึกษาถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูก : 2. ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. Print.