รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2020.16
Title การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Creator ศิริอรุณ แซ่โซว
Contributor ณัฐนีย์พร สิริอัจฉรานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2563
Keyword เวชศาสตร์เขตร้อน ,การใช้ทรัพยากร ,แผนยุทธศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext

บรรณานุกรม

ศิริอรุณ แซ่โซว,ณัฐนีย์พร สิริอัจฉรานนท์. (2563) การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ศิริอรุณ แซ่โซว,ณัฐนีย์พร สิริอัจฉรานนท์. 2563. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศิริอรุณ แซ่โซว,ณัฐนีย์พร สิริอัจฉรานนท์. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กับแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. Print.