รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2018.13
Title โครงการ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสัญญาณสั่นสะเทือนข้อเข่าเพื่อช่วยวินิจฉัยและคัดกรองโรคกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ลูกสะบ้าเสียสภาพ
Creator คัคนานต์ สรุงบุญมี
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2561
Keyword การสั่นสะเทือน ,ข้อเข่า ,กระดูกอ่อนหุ้ม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

คัคนานต์ สรุงบุญมี, (2561) โครงการ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสัญญาณสั่นสะเทือนข้อเข่าเพื่อช่วยวินิจฉัยและคัดกรองโรคกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ลูกสะบ้าเสียสภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
คัคนานต์ สรุงบุญมี, 2561. โครงการ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสัญญาณสั่นสะเทือนข้อเข่าเพื่อช่วยวินิจฉัยและคัดกรองโรคกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ลูกสะบ้าเสียสภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
คัคนานต์ สรุงบุญมี, โครงการ การพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสัญญาณสั่นสะเทือนข้อเข่าเพื่อช่วยวินิจฉัยและคัดกรองโรคกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ลูกสะบ้าเสียสภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.