รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2017.32
Title โครงการ: การแก้ปัญหาย้อนกลับร่วมสำหรับข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้า
Creator วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2560
Keyword ธรณีฟิสิก ,แผ่นดินไหว ,แม่เหล็กไฟฟ้า
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, (2560) โครงการ: การแก้ปัญหาย้อนกลับร่วมสำหรับข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, 2560. โครงการ: การแก้ปัญหาย้อนกลับร่วมสำหรับข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, โครงการ: การแก้ปัญหาย้อนกลับร่วมสำหรับข้อมูลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. Print.