รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2015.65
Title โครงการ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างเถาวัลย์และชะนี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย
Creator จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Publication Year 2558
Keyword การกระจายเมล็ด ,ชะนีมือขาว ,เถาวัลย์ ,กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, (2558) โครงการ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างเถาวัลย์และชะนี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี:ม.ป.ท.
จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, 2558. โครงการ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างเถาวัลย์และชะนี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี;
จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, โครงการ ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างเถาวัลย์และชะนี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, 2558. Print.