รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2015.63
Title ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราส่วนของอะซิติกต่อโพรพิโอนิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ
Creator โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
Contributor เฉลิมราช วันทวิน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword การกำจัดฟอสฟอรัส ,กรดไขมันระเหยง่าย ,โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

โสภา ชินเวชกิจวานิชย์,เฉลิมราช วันทวิน. (2558) ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราส่วนของอะซิติกต่อโพรพิโอนิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
โสภา ชินเวชกิจวานิชย์,เฉลิมราช วันทวิน. 2558. ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราส่วนของอะซิติกต่อโพรพิโอนิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
โสภา ชินเวชกิจวานิชย์,เฉลิมราช วันทวิน. ผลกระทบของอุณหภูมิและอัตราส่วนของอะซิติกต่อโพรพิโอนิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.