รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2014.25
Title โครงการ อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส และการประยุกต์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
Creator ดวงใจ นาคะปรีชา
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การนำไฟฟ้าแบบขั้วไฟฟ้าไม่สัมผัส ,ไดโอดคู่ ,ไมโครฟลูอิดิกส์ ,อนุภาคเซลล์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ดวงใจ นาคะปรีชา, (2557) โครงการ อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส และการประยุกต์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ดวงใจ นาคะปรีชา, 2557. โครงการ อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส และการประยุกต์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ดวงใจ นาคะปรีชา, โครงการ อุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคและเซลล์แบบวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส และการประยุกต์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.