รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.57
Title การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
Creator มัลลิกา ชมนาวัง  
Contributor กานต์ วงศาริยะ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ,ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ,พืชอาหาร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

มัลลิกา ชมนาวัง  ,กานต์ วงศาริยะ. (2556) การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
มัลลิกา ชมนาวัง  ,กานต์ วงศาริยะ. 2556. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
มัลลิกา ชมนาวัง  ,กานต์ วงศาริยะ. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชอาหาร เพื่อโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.