รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.54
Title โครงการ: การศึกษาบทบาทของไฟโตคีเลตินในการลดพิษ จากแคดเมียมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii
Creator เมธา มีแต้ม
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword Chlamydomonas reinhardtii ,โลหะหนัก ,ไขมัน ,ไบโอดีเซล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เมธา มีแต้ม, (2556) โครงการ: การศึกษาบทบาทของไฟโตคีเลตินในการลดพิษ จากแคดเมียมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
เมธา มีแต้ม, 2556. โครงการ: การศึกษาบทบาทของไฟโตคีเลตินในการลดพิษ จากแคดเมียมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
เมธา มีแต้ม, โครงการ: การศึกษาบทบาทของไฟโตคีเลตินในการลดพิษ จากแคดเมียมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.