รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.53
Title โครงการ การศึกษาระดับและระยะเวลาตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในเลือดของผู้ป่วยฟาลซิปารัมมาลาเรีย หลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย (artesunate-mefloquine
Creator สารนาถ ล้อพูลศรี
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword Artesunate combination therapy ,Gametocyte ,Plasmodium falciparum ,malaria ,Thai-Myanmar border
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สารนาถ ล้อพูลศรี, (2556) โครงการ การศึกษาระดับและระยะเวลาตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในเลือดของผู้ป่วยฟาลซิปารัมมาลาเรีย หลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย (artesunate-mefloquine. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สารนาถ ล้อพูลศรี, 2556. โครงการ การศึกษาระดับและระยะเวลาตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในเลือดของผู้ป่วยฟาลซิปารัมมาลาเรีย หลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย (artesunate-mefloquine. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สารนาถ ล้อพูลศรี, โครงการ การศึกษาระดับและระยะเวลาตรวจพบเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในเลือดของผู้ป่วยฟาลซิปารัมมาลาเรีย หลังได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรีย (artesunate-mefloquine. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.