รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.50
Title โครงการ: การพัฒนา PLA-PEO-PLA triblock copolymer สำหรับเป็นกาว ที่ไวต่อแรงกดในแผ่นปิดที่ใช้ในระบบนำส่งยา
Creator รัฐพร ทองกุม
Contributor ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword ไตรบล็อคโคพอลิเมอร์ ,กาวที่ไวต่อแรงกด ,แรงยึดติด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

รัฐพร ทองกุม,ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์. (2555) โครงการ: การพัฒนา PLA-PEO-PLA triblock copolymer สำหรับเป็นกาว ที่ไวต่อแรงกดในแผ่นปิดที่ใช้ในระบบนำส่งยา. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
รัฐพร ทองกุม,ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์. 2555. โครงการ: การพัฒนา PLA-PEO-PLA triblock copolymer สำหรับเป็นกาว ที่ไวต่อแรงกดในแผ่นปิดที่ใช้ในระบบนำส่งยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
รัฐพร ทองกุม,ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์. โครงการ: การพัฒนา PLA-PEO-PLA triblock copolymer สำหรับเป็นกาว ที่ไวต่อแรงกดในแผ่นปิดที่ใช้ในระบบนำส่งยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.