รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.41
Title โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง
Creator อภิญญา บัวสรวง
Contributor 1. เสาวภา พรสิริพงษ์
2. พรทิพย์ อุศุภรัตน์
3. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
4. ชิตชยางค์ ยมาภัย
5. พธู คูศรีพิทักษ์
6. สุภาพร คชารัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword ประวัติศาสตร์ท้องภิ่น ,ยุววิจัย ,กระบวนการเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

อภิญญา บัวสรวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
อภิญญา บัวสรวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
อภิญญา บัวสรวง และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.