รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.38
Title การพัฒนาผงห่อหุ้มหรือผงเคลือบของน้ำมันหรือสารสกัดจากพืชพื้นเมืองไทย
Creator วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword น้ำมันโหระพา ,น้ำมันกระชาย ,พืชพื้นเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, (2554) การพัฒนาผงห่อหุ้มหรือผงเคลือบของน้ำมันหรือสารสกัดจากพืชพื้นเมืองไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, 2554. การพัฒนาผงห่อหุ้มหรือผงเคลือบของน้ำมันหรือสารสกัดจากพืชพื้นเมืองไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, การพัฒนาผงห่อหุ้มหรือผงเคลือบของน้ำมันหรือสารสกัดจากพืชพื้นเมืองไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.