รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.36
Title โครงการประเมินและติดตามเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อได้ไม่นาน
Creator วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword ติดตามเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิ ,เชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิ ,HIV-1 Infection
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext #1.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, (2554) โครงการประเมินและติดตามเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อได้ไม่นาน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, 2554. โครงการประเมินและติดตามเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อได้ไม่นาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, โครงการประเมินและติดตามเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อได้ไม่นาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.