รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2010.92
Title โครงการ : การวิจัยสหสาขาเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
Creator นทีทิพย์ กฤษณามระ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2553
Keyword กระดูก ,แคลเซียม ,กระดูกพรุน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นทีทิพย์ กฤษณามระ, (2553) โครงการ : การวิจัยสหสาขาเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นทีทิพย์ กฤษณามระ, 2553. โครงการ : การวิจัยสหสาขาเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นทีทิพย์ กฤษณามระ, โครงการ : การวิจัยสหสาขาเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print.