รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2004.3
Title การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ /
Creator ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
Publisher สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Publication Year 2547
Keyword บริการสุขภาพ, สุขภาพ, การค้าระหว่างประเทศ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา. (2547) การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ /. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,:ม.ป.ท.
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา. 2547. การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,;
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา. การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. Print.