รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2010.17
Title อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี /
Creator ลัสพรรณ ระวีวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2553
Keyword ข้าวหุงสุกไว, ข้าวกล้อง, ไฟเตส, สารต้านออกซิเดชัน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. (2553) อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. 2553. อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ลัสพรรณ ระวีวัฒน์. อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.