รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2009.65
Title การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์ /
Creator ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword น้ำกากส่า, จุลินทรีย์, เชื้อราเน่าขาว, ยีสต์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. (2552) การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. 2552. การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง. การลดความเข้มสีในน้ำกากส่า โดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ ในกลุ่มเชื้อราเน่าขาวและเชื้อยีสต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.