รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.74
Title การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน /
Creator อนุวัต เชื้อเย็น
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, การพัฒนาการท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อนุวัต เชื้อเย็น. (2551) การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
อนุวัต เชื้อเย็น. 2551. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
อนุวัต เชื้อเย็น. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.