รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.34
Title สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอม ของเกษตรกรบ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน /
Creator เบ็ญจา บำรุงเมือง
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword เอื้องแซะหลวง [พืช], เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เบ็ญจา บำรุงเมือง. (2551) สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอม ของเกษตรกรบ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
เบ็ญจา บำรุงเมือง. 2551. สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอม ของเกษตรกรบ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
เบ็ญจา บำรุงเมือง. สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะหอม ของเกษตรกรบ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.