รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.2
Title ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด /
Creator ศรัลยภัคร์ ชำนาญ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword เส้นก๋วยเตี๋ยว, วัตถุกันเสีย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. (2551) ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. 2551. ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.