รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2020.1
Title โครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน”
Creator ศิริพร กิรติการกุล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2563
Keyword ต้นแบบธุรกิจชุมชน ,อาหารสัตว์ ,การเลี้ยงไก่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ศิริพร กิรติการกุล, (2563) โครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน”. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ศิริพร กิรติการกุล, 2563. โครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน”. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ศิริพร กิรติการกุล, โครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อย เส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน”. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563. Print.