รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.27
Title การผลิตและทดสอบสมบัติของกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว
Creator อรุณี คงดี อัลเดรด
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword สาหร่ายน้ำจืด ,การฟอกขาวเส้นใย ,การกำจัดคลอโรฟิลล์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

อรุณี คงดี อัลเดรด, (2558) การผลิตและทดสอบสมบัติของกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
อรุณี คงดี อัลเดรด, 2558. การผลิตและทดสอบสมบัติของกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
อรุณี คงดี อัลเดรด, การผลิตและทดสอบสมบัติของกระดาษจากสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.