รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.22
Title การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกี๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
Creator นักรบ นาคประสม
Contributor 1. กาญจนา นาคประสม
2. อุมาพร อุประ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword มะเกี๋ยง ,ไมโครเวฟ ,สารฟิโนลิก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นักรบ นาคประสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกี๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
นักรบ นาคประสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกี๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
นักรบ นาคประสม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดฟีโนลิกจากเมล็ดมะเกี๋ยงโดยวิธีไมโครเวฟร่วมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.