รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.36
Title ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคผักอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Creator จักรพงษ์ สุขพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword ผักอิทรีย์ ,การปลูกผัก ,ผู้บริโภคผัก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

จักรพงษ์ สุขพันธ์, (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคผักอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
จักรพงษ์ สุขพันธ์, 2557. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคผักอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
จักรพงษ์ สุขพันธ์, ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริโภคผักอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.