รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.32
Title การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Creator จงกล พรมยะ
Contributor ชนกันต์ จิตมนัส
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword สไปรูลินา ,การเพาะเลี้ยงสาหร่าย ,ระบบผลิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf

บรรณานุกรม

จงกล พรมยะ,ชนกันต์ จิตมนัส. (2557) การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
จงกล พรมยะ,ชนกันต์ จิตมนัส. 2557. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
จงกล พรมยะ,ชนกันต์ จิตมนัส. การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.