รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2011.6
Title การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator พิมพวัชร์ มาลาวัลย์
Contributor ภูษณิศา เตชเถกิง,
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2554
Keyword การตัดสินใจ, บ้านเดี่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

พิมพวัชร์ มาลาวัลย์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. (2554) การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
พิมพวัชร์ มาลาวัลย์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. 2554. การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
พิมพวัชร์ มาลาวัลย์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.