รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2010.71
Title การสำรวจผลกระทบของการดำเนินงานของเกสต์เฮาส์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Creator เอกชัย ว่องสกุล
Contributor 1. วัฒนา วาธง
2. รัฐพงศ์ พริมมา
3. ไกรสิทธิ์ หามาลา
4. ชรินทร ศิริแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2553
Keyword เกสต์เฮาส์ ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ,ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เอกชัย ว่องสกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การสำรวจผลกระทบของการดำเนินงานของเกสต์เฮาส์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
เอกชัย ว่องสกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การสำรวจผลกระทบของการดำเนินงานของเกสต์เฮาส์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
เอกชัย ว่องสกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสำรวจผลกระทบของการดำเนินงานของเกสต์เฮาส์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.