รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2009.70
Title การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง /
Creator ธัญวิภา วีคำชัย
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง, ดอกไม้แห้ง, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธัญวิภา วีคำชัย. (2552) การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ธัญวิภา วีคำชัย. 2552. การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ธัญวิภา วีคำชัย. การจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดอกไม้แห้ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.