รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2008.56
Title การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ภัณฑิลา จารุธีรากุล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword เชียงใหม่, การเลือกใช้บริการ, ธุรกิจกฎหมาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ภัณฑิลา จารุธีรากุล. (2551) การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ภัณฑิลา จารุธีรากุล. 2551. การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ภัณฑิลา จารุธีรากุล. การตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจกฎหมายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.