รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2008.113
Title การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร /
Creator ศุกรี อยู่สุข
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword กากข้าว, สุกร, อาหารสัตว์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศุกรี อยู่สุข. (2551) การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ศุกรี อยู่สุข. 2551. การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ศุกรี อยู่สุข. การใช้กากข้าวเป็นอาหารสุกร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.