รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2007.32
Title การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม] /
Creator ไพโรจน์ ศิลมั่น
Contributor สมปอง สรวมศิริ, อำพล วริทธิธรรม
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ไพโรจน์ ศิลมั่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม] /. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ไพโรจน์ ศิลมั่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม] /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ไพโรจน์ ศิลมั่น และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสำรวจข้อมูลการเลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ [ปัญหาการจัดการอาหารหยาบและความต้องการเครื่องจักรกลในฟาร์มโคนม] /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.