รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2005.78
Title การรับรู้ต่อผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator พีระชาติ เรืองประดิษฐ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2548
Keyword การค้าเสรีไทย-จีน, เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม, กระเทียม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พีระชาติ เรืองประดิษฐ์. (2548) การรับรู้ต่อผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
พีระชาติ เรืองประดิษฐ์. 2548. การรับรู้ต่อผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
พีระชาติ เรืองประดิษฐ์. การรับรู้ต่อผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.