รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2004.4
Title ระบบเกษตรชีววิถีเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบผสมผสาน /
Creator บัญญัติ มนเทียรอาสน์
Contributor วิชาญ นุ่นสังข์, ดนุวัฒน์ เพ็งอ้น
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2547
Keyword ปลานิล, ต้นทุนและประสิทธิผล, ระบบเกษตรชีววิถี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2547) ระบบเกษตรชีววิถีเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบผสมผสาน /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2547. ระบบเกษตรชีววิถีเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบผสมผสาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ระบบเกษตรชีววิถีเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบผสมผสาน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.