รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2011.532
Title ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
Creator อ้อพร เผือกคล้าย
Contributor ฉัตรชัย เงินแสงสรวย,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

อ้อพร เผือกคล้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
อ้อพร เผือกคล้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
อ้อพร เผือกคล้าย และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.