รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.the.2009.444
Title สมบัติทางกลและการทนน้ำมันของยางผสมผงเขม่าดำ ยางเอ็นบีอาร์/ยางเอชเอ็นบีอาร์ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย /
Creator ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2552
Keyword ยางผสมเขม่าดำ, ยางเอ็นบีอาร์, ยางเอชเอ็นบีอาร์, ผงซิลิกา, ผงขี้เถ้าลอย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม. (2552) สมบัติทางกลและการทนน้ำมันของยางผสมผงเขม่าดำ ยางเอ็นบีอาร์/ยางเอชเอ็นบีอาร์ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม. 2552. สมบัติทางกลและการทนน้ำมันของยางผสมผงเขม่าดำ ยางเอ็นบีอาร์/ยางเอชเอ็นบีอาร์ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม. สมบัติทางกลและการทนน้ำมันของยางผสมผงเขม่าดำ ยางเอ็นบีอาร์/ยางเอชเอ็นบีอาร์ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.